İngilizce Kelime Öğrenme

İngilizce kelime öğrenme, hem emek, hem de zaman ve istek gerektiren bir uğraştır. Her dilde olduğu gibi, İngilizce’de de hem yazılı, hem de sözlü dili öğrenebilmek için kelime dağarcığının olabildiğince geliştirilmesi gerekmektedir. Gerek okunanın anlaşılması, gerek yazabilme ve konuşabilme, gerek duyulanın anlaşılabilmesi için İngilizce kelime öğrenme konusunda çalışmak gerekir.

1- İngilizce Öğrenirken Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi

Kelime Dağarcığını Geliştirmek Gerekir
İngilizce Kelime Öğrenme – Kelime Dağarcığı

Sadece kelimeleri öğrenmek ve bunların anlamlarını bilmek başlı başına o dili öğrenmeye yeterli değildir. Buna karşın kelime dağarcığının geliştirilmesi, o dile daha iyi hakim olmayı sağlayacaktır. Anadili Türkçe olan birisi, dilinin tüm kelimelerini bilmiyor olabilir veya bazı kelimelerin tüm anlamlarını da bilmiyor olabilir; ama kendisini ifade edebilmek ve doğru bir iletişim sağlayabilmek için kelime haznesini ne kadar ilerletirse, o denli başarılı olacaktır. Aynı durum, İngilizce’de de geçerlidir.

Türkçe’de “çay” sözcüğü, nasıl birden fazla anlama geliyorsa, benzer durum İngilizce’de de bulunmaktadır. Bu yüzden İngilizce kelime öğrenirken bu farklı anlamların göz önünde tutulması önemlidir. Kelimeler öğrenilirken, önce ilk anlamları (yaygın kullanılan anlamları) dikkate alınmalıdır. Buna karşın, mümkün olduğunca diğer anlamlarının da öğrenilmesine özen gösterilmelidir.

2- İngilizce Kelime Öğrenme Neden Gereklidir?

Bir dili en iyi şekilde öğrenebilmek için, o dilin sahip olduğu kelimelerin, cümle yapılarının, soru kalıplarının, telaffuz şekillerinin öğrenilmesi gerekir. Bir üst aşamada, ya teknik terimler (hukuk, ticaret vb.) ya da sokak jargonuna dönük kelime haznesi geliştirilip pratik yaparak pekiştirilmesi sağlanır.

Örneğin İngilizce sözcüklerden “brother” erkek kardeş demektir. Türkçe’de yakın bir arkadaşa “kardeşim” diye seslenilirken, İngilizce’de, günlük hayatta “brother” veya “my brother” şeklinde kullanılmaz. Kısaca “bro” denir ve bu sokak jargonunda sıkça görülen bir durumdur. Türkçe’de kimi zaman kullanılan “kanka” gibi direkt bir anlamı ve yazında yeri olmasa da, gündelik yaşamda kullanılmaktadır.

Hem gündelik hayatta kullanılan, hem de yazı dilinde karşılaşılan kelimeleri bir anda öğrenebilmek ise pek mümkün değildir. Önce, sözlüklerde geçen kelimeler ilk ve yaygın anlamlarıyla sözcük haznesine kazandırılır. Sonrasında bu sözcüklerin diğer anlamlarıyla ilgilenilir. En son aşamada gündelik yaşamda kullanılan sözcükler ve sözcüklerin mecaz gibi diğer anlamlarına odaklanılır.

3- İngilizce Kelime Öğrenme Taktikleri Nelerdir?

İngilizce Kelime Öğrenme Taktikleri
İngilizce Kelime Öğrenme Taktikleri

İngilizce kelime öğrenmenin birçok taktiği vardır. Hatta akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalar bile mevcuttur. (Bu uygulamalara daha sonra değinilecektir.) Bu taktiklerin tümünü deneyip en rahat ve verimli olanını birkaç hafta içinde belirlemek ve o taktik başta olmak üzere, daha makul görülenleri uygulamak iyi sonuçlar verecektir.

Şunu da vurgulamak gerekir ki, tek başına kelime öğrenmek yetersizdir. Bir yandan geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman gibi sık kullanılan zaman kalıp ve yöntemlerini öğrenirken, diğer yandan İngilizce kelime öğrenmek en verimli yoldur.

a) Düzenli Rast Gele Yeni Kelimeler (Not Kağıtları ve Kartlar)

İlk taktik, gündelik bir limit üstüne kurulu olan, son derece basit şekilde işleyen, gündelik olarak düzenli yeni kelimeler öğrenilmesine odaklanmış bir yoldur. Haftalık olarak ufak not kağıtlarına kelimeler yazmalı ve her gün bir kağıdı tamamlamalısınız. Diyelim ki önümüzdeki hafta için bir hazırlık yapacaksınız. Yedi ayrı not kağıdı (veya sayfa) alıp istediğiniz kadar kelimeyi rast gele ya da kendi isteğinize göre yazıyorsunuz.

Kelimelerin Seçimi: Sözlüğü açıp rast gele en az 4, en çok 10 kelimeyi belirleyebilirsiniz. Bir diğer yol ise, Türkçe olarak merak ettiğiniz sözcükleri değerlendirebilirsiniz. Günde 5 adet kelime öğrenmek istediğinizi varsayalım: Pencere, okul, yazmak, bilgisayar, yürümek olsun bu kelimeler.

Örnek 1: Pencere – Window (Bunun karşısına ayrıca çoğulu da ekleyebilirsiniz: Windows)

Örnek 2: Yazmak – Write (Bunun karşısına sözcüğün farklı kullanım alanlarını ya da formatlarını da yazmanın faydası olacaktır. En azından gördüğünüzde veya duyduğunuzda yabancılık çekmenizi önleyecektir.) Emir kipi olarak “Write”, şimdiki zamanda (-yor) “Writing”, geçmiş zaman için fiilin ikinci hali “Wrote” ve üçüncü haliyle “Written” gibi farklı yazım şekillerini de ekleyebilirsiniz.

Uyarı: 5 kelime yazmaya karar verirseniz ve fiillerin farklı yazım şekillerini de not edecekseniz, fiil sayısı isimlerden kesinlikle daha az olmalı. 2 fiile 3 isim, 3 fiile 5 isim, 4 fiile 8 isim gibi bir yol izlerseniz işiniz daha çabuk olacaktır.

Uygulanması: Her gün bir not kağıdıyla ilgilenmelisiniz. Sabah uyanıp akşam yatana kadar o kağıtta yazılı olanları ezberlemeye çalışmalısınız. Kahvaltı ederken, metroda giderken, ders veya iş arasında sürekli o kağıtta yazılı olan kelimeleri ezberlemeye çalışabilirsiniz.

b) Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler

“a” maddesini uygularken rast gele bir seçim yapılması önerilmişti. Burada ise, eş ve yakın anlamlıların nasıl öğrenilebileceği üstüne duracağız…

Türkçe’de olduğu gibi, İngilizce kelimelerde de birbirleriyle aynı anlama gelen veya yakın anlamları olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, birbirleriyle bağlantılı bir şekilde öğrenilebilir. Örneğin üretim yeri ve tesis gibi bir çağrışım yapan “fabrika” sözcüğü, İngilizce’de farklı sözcüklerle anılmaktadır. En çok kullanılan karşılık “factory” sözcüğüyken, bazen bunun yerine “mill”, “plant” veya “workshop” sözcükleri de kullanılabilmektedir.

Eğer bir günde böyle tek kelime üstüne yoğunlaşmak ve ayrıntılı şekilde öğrenmek isterseniz şöyle bir yol izleyebilirsiniz:

Örnek 1: Fabrika – Factory (Mill, Plant, Workshop) “Mill” sözcüğünün ilk anlamı değirmenken, “plant” sözcüğünün ilk anlamı bitki demektir. “Workshop” ise atölye ve çalışma yeri anlamına gelmektedir.

Sonuç: Fabrika ile Factory sözcüğünü öğrenirken, diğer yandan değirmen, bitki ve atölye sözcüklerinin de en az birer karşılığı öğrenilmiş olacaktır.

Örnek 2: Türkçe’de “siyah” ile “kara” eşanlamlı kelimelerdir. Her ikisinin de farklı (ikincil) anlamları vardır; ancak renk konusunda birbirleriyle eşanlamlıdırlar. Örneğin, siyah sözcüğü anlamlarından birisi, bir baskıda diğerlerine göre daha kalın görünen harfleri ifade ederken, kara sözcüğü ise deniz olmayan, yani toprak parçasını ifade ederken de kullanılabilir. Her iki sözcüğün ortak anlamı ise, beyazın tersi anlamında kullanılan renk tonudur.

Birinci örnekten farklı olarak, direkt İngilizce eşanlamlı kelimeler üstüne odaklanılması da bir seçenektir. Örneğin “kabul etmek” yerine hem “accept”, hem de “receive” sözcükleri kullanılabilir. “Nispeten” sözcüğü yerine ise “comperatively” ve “relatively” kelimeleri eşanlamlı oldukları için tercih edilebilir.

c) Türemiş Kelimeler

Türkçe’de kullanılan ve özünde Türkçe, Farsça veya Arapça gibi farklı dillerden çıkan bazı türemiş kelimeler vardır. Bunlar, çoğunlukla aldıkları ekle birlikte yeni veya yakın anlamlar kazanmıştır. Örneğin “uçmak” fiili “-ak” ekiyle bir isim olmuş ve “uçak” sözcüğü türetilmiştir. Kısacası, kök ve yapım eki ile oluşturulmuş kelimelerdir. Uçak, sarımtırak, sucu ve benzer kelimeler akla gelen ilk örnekler olabilir. Aynı durum İngilizce’de de vardır. Bu kelimeler tercih edilerek, zihinde bir bağ kurulabilir ve öğrenme süreci hızlandırılabilir.

Örneğin “appear” sözcüğü görünmek veya görünür olmak gibi bir anlama sahiptir. Başına aldığı “dis” ekiyle oluşturulan “disappear” ise ortadan kaybolmak, görünür olmamak anlamındadır. Bu tip sözcüklerle aynı anda bir kelimeden yola çıkılarak birden fazla kelime öğrenilmesi mümkündür. İngilizce’de, Türkçe’nin aksine bu tip yapım ekleri genellikle başa gelmektedir. Öte yandan kelime sonuna da eklenenler vardır.

Örnek 1: “inter” yapım eki, önüne getirildiği sözcüğe bazen “arası” anlamı katmaktadır.

International – Uluslararası

Örnek 2: Aynı ek, her zaman “arası” anlamı vermemektedir.

Interdependency – Bağımlılık (Dependency sözcüğü tek başına ise bağlılık demektir.)

Interrelation – Karşılıklı İlişki (Relation sözcüğü tek başına ise ilişki demektir.)

Örnek 3: Bazı yapım ekleri ise sona eklenmektedir. “-less” yapım eki genellikle sözcüğe Türkçe’deki “-sız/-siz” anlamını vermektedir.

Passionless – Tutkusuz, Traditionless – Geleneksiz, Functionless – İşlevsiz gibi…

d) Yeni Kelimeleri Araştırma

Yeni bir dil öğrenme arzusu, yeteri ölçüde araştırma yapmayı da beraberinde getirir. Siz de İngilizce öğrenirken kelime dağarcığınızı geliştirme yolunda adım atma arayışındaysanız, araştırmacı bir ruha sahip olmanızda fayda var. Örneğin yepyeni bir kelime gördüğünüzde, bu kelimenin anlamını hemen kontrol etmeli, öğrenmelisiniz. İster Türkçe, ister İngilizce olsun, söz konusu sözcüğün diğer dildeki karşılığını öğrenme için sözlüğe bakabilir ve o sözcüğü içinde bulunduran birkaç cümleye göz atarak anlamı pekiştirebilirsiniz.

Örneğin uçakla bir başka şehre gideceksiniz ve havalimanında gözünüze “VIP” ibaresi takıldı. Bunun ne anlama geldiğini ve hangi sözcüklerin kısaltması olduğunu merak ettiğinizde hemen internetten araştırmasını yapabilir ve Türkçe’de de sıkça kullanılan bu terimin anlamını öğrenebilirsiniz. Filmlerde, dizilerde, şarkılarda ve günlük hayatınızın her anında gözünüze ilişen sözcüklerin karşılığına bakmak güzel bir taktiktir. Yalnız anlamına bakıp geçmek hafızada yer etmeyebilir. Onun için birkaç cümle örneği incelemek veya birkaç örnek cümle kurmak daha kalıcı olacaktır.

e) Tek Konu Üstünden Kelimelere Odaklanma

Tıp, hukuk, ekonomi, aşçılık gibi sektör bazlı teknik terimlere girmeden, tek konu üstünde kelimelere odaklanmakta İngilizce kelime öğrenme konusunda başvurulan taktiklerden bir tanesidir. Diyelim ki işiniz, eğitiminiz veya hobiniz doğrultusunda bahçecilikle ilgileniyorsunuz. Evde baktığınız çiçeklerin İngilizce karşılıklarını ve ayrıca saksı, toprak, kil, gübre, yaprak, çiçek, su, ilaç gibi konuyla ilgili gündelik hayatta kullanılan dilde de telaffuz edilebilecek sözcüklerin anlamlarını birkaç gün içinde öğrenebilirsiniz.

Tıpkı bunun gibi, farklı bir alana yönelebilir ve birbiriyle ilişkili kelimeleri öğrenebilirsiniz. Örneğin “bahçecilik” ile ilgili olarak “su” ve “su vermek / sulamak” farklı kelime ya da kelime gruplarının öğrenilmesini gerektirdiğinden, dolaylı olarak yeni kelimeleri kazanabilirsiniz. Ayrıca bu kelimeleri birbirlerine bağlayarak daha rahat akılda tutabilirsiniz.

Aşçılık terimlerine girmeden, sadece mutfakta kullandığınız araç gereçlerin isimleri ile bunlarla yaptığınız fiilleri de değerlendirebilirsiniz. Teknik terim haricinde evinizde, okulunuzda, işyerinizde bir konuya dönük odaklanarak, o konudaki hemen hemen tüm isim ve fiil sözcükleri öğrenebilirsiniz.

Örnek 1: Edebiyata ilgi duyduğunuzu kabul edelim. Ona göre günlük, haftalık veya aylık kelime grupları hazırlayabilir ve bunları ilk maddede (a) anlattığımız gibi öğrenebilirsiniz.

Kitap – Book

Yazar – Writer (Author)

Öykü, roman, deneme, şiir gibi türler ve ayrıca yayınevi, kapak, kaynakça, sonsöz, sayfa gibi kitaplarla ilgili ve birbirleriyle ilişkili sözcükleri öğrenebilirsiniz. Bu örnek ve benzerlerini türetebilir, ilgi alanınıza göre farklı konulara yönelerek yeni kelimeler öğrenebilirsiniz.

4-En Verimli İngilizce Kelime Öğrenme Uygulamaları Hangileri?

İngilizce Kelime Öğrenme Uygulamaları
İngilizce Kelime Öğrenme Uygulamaları

Akıllı telefon ve internet bağlantısı olan herkesin kolaylıkla başvurabileceği kelime öğrenme uygulamaları piyasada bulunmaktadır. Bir kısmı paralı hizmet sunarken, bir kısmı ise ya kaliteleri ya da güvenlik durumları nedeniyle soru işareti barındırmaktadır. Bu uygulamaların tümü değil, ancak en azından bir tanesi bir süreliğine denenebilir ve memnun kalınmazsa bir başkasına geçilebilir.

FluentU ile Rosetta Stone, Dünya çapındaki en iyi İngilizce öğrenme uygulamalarından ikisidir. Buna karşın MindSnacks, dili bütünsel bir açıdan öğretmeye çalışmaz, yani kelime odaklı öğrenmeyi isteyenlerin deneyebileceği bir uygulamadır. Uygulama ne yazık ki ücretlidir; ancak tıpkı onun gibi kelime öğretmeye odaklı olan ve ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulamalarda vardır.

MindSnacks için ödeme yapmak istemiyorsanız, Memrise tercih edilebilecek bir diğer uygulamadır. Uygulama, İngilizceden başka dilleri de barındırıyor. Yalnız en iddialı hizmeti İngilizce olarak sunduğu kelime öğretme durumu. Bazı özellikleri ücretli olsa da, ücretsiz bir şekilde İngilizce kelime dağarcığının geliştirilmesinde yeterli bir uygulama. İlk etapta seviye belirlenmesi gerekiyor ve yeni başlayanlar için “Başlangıç” seviyesinin seçilmesi gerekiyor. Eğer hali hazırda kendinizi daha iyi hissediyorsanız, ikinci seviyeyi seçerek uygulamada kelime öğrenmeye başlayabilirsiniz.

4.1. Kelime Öğrenme Uygulamaları Gerçekten Şart mı?

Lingualeo, Quizlet, Babbel ve daha birçok uygulamayı indirip deneyebilirsiniz. Buna karşın, bu uygulamaların şart olduğunu söylemek doğru olmayacaktır; çünkü onların muadili olan birçok taktik senelerdir uygulanmaktadır.

Eğer akıllı telefonunuzda bir kelime öğrenme uygulaması bulunduruyorsanız, ikincisini öneremeyiz. Ayrıca, kelime öğrenme (yani anlamlarını gösteren) uygulamalarından başka, dil öğrenmeye dönük sunulan uygulamalar yerine de takip eden bölümde tercih edebileceğiniz başka taktiklerden bahsedeceğiz.

Not: İndireceğiniz kelime öğrenme uygulamasında iki farklı durumla karşılaşırsınız. Bu programlar ya İngilizce bir kelimenin Türkçe karşılığını ve/veya Türkçe bir kelimenin İngilizce karşılığını verirler ya da İngilizce bir kelimeyi, İngilizce olarak açıklarlar. İngilizce kelime öğrenme aşamasına yeni geçtiyseniz, iki dilli bir kelime öğrenme uygulaması işinizi görecek ve faydalı olacaktır. Buna karşın kendinizi orta veya daha iyi bir seviyede hissettiğiniz zaman, İngilizce – İngilizce olan uygulamaları tercih etmelisiniz. Aynı durum, yazılı sözlükler için de geçerlidir. Örneğin etapta “Red” kelimesinin ne anlama geldiğini Türkçe okumak sizin verimli bir yolken, ilerleyen dönemlerde bu kelimenin ne olduğunu İngilizce açıklamasıyla öğrenmek daha iyi olacaktır.

5- Öğrenilen Kelimelerin Unutulmaması ve Pratikle Pekiştirilmesi

Pratik Yapmak
Pratik Yapmak

“Yabancı dil nankördür” sözünü duymuşsunuzdur, biz de hemfikiriz. Bir dil, kullanılmadıkça unutulacaktır. Bu yüzden canlı tutulması son derece önemlidir. Ayrıca teorik olarak öğrenilen kelimelerin doğru telaffuz edilmesi için de aşağıda belirttiğimiz metotlar faydalı olacaktır. Yani “cars” veya “Batman” diye yazılan sözcüklerin nasıl okunduğunu anlamak ve unutmamak için de bu yolların denenmesi iyi sonuçlar verecektir. Peki kelimelerin unutulmaması ve hatta İngilizce’nin pekiştirilmesi için neler yapılabilir?..

a) Film ve Diziler

İlgilendiğiniz türlerde veya beğendiğiniz oyuncuların rol aldığı sinema filmlerini veya dizileri aynı zamanda birer eğitim aracı olarak kullanabilirsiniz. Hem İngilizce kelimeleri öğrenebilir, hem de nasıl kullanıldıklarını, nasıl telaffuz edildiklerini öğrenebilirsiniz. Önerimiz, öncelikle İngiliz yapımı eserlerle ilgilenmeniz; çünkü Amerikan aksanı öğrenme aşamasında biraz zorluk yaratabilir.

Kaynak bulma konusunda endişelenmeyin: Game of Thrones, Sherlock, Downton Abbey, Merlin gibi diziler veya oyuncuları İngiliz kökenli olan birçok film işinizi görecektir. Bu yapımları izlerken altyazılara mecbur kalmadıkça bakmamak iyi bir pratiktir; ancak henüz yolun başındaysanız, bu yaptığınız pratik en azından kulağınızın aşina olmasını sağlayacaktır.

b) Sosyal Medya Arkadaşları

Eğer bu metni 2000’li yıllardan önce yazmış olsaydık “mektup arkadaşları” demeyi tercih ederdik. Hem bir mektup arkadaşı bulmanın güçlüğü, hem de maliyeti dikkate alındığında sizin için en ideal yollardan birisi herhangi bir sosyal medya kanalında bir arkadaş edinmek ve onunla yazışmak olacaktır. Arkadaşınızın anadili İngilizce ise bu çok güzel bir şey, ancak tıpkı sizin gibi İngilizce öğrenme aşamasında olan birisi de olabilir.

İngilizce’yi anadil seviyesinde veya çok iyi biliyorsa ona karşı kendinizi ifade edebilmek için daha fazla uğraşacak ve bir pot kırmamak adına yazdıklarınıza daha fazla özen göstereceksinizdir. Buna karşın İngilizcesi sizi seviyenizde olan birisiyle yazışmak, hem olası hataları görmenizi sağlayacaktır, hem de okuduğunuz İngilizce’yi anlayabilmek için kendinizi zorlamanızı…

“Nasıl bir arkadaş?” diye merak edebilirsiniz. Bunun fazla bir önemi yok, ama sohbet edebileceğiniz, gündelik hayattan bahsedebileceğiniz, en azından ortak bir konunuzun olduğu (futbol, korku filmi, meslek vb.) birisi olursa güzel olur. Ortak konulan, ilgi alanlarının olması yazışmanın seyrini genişletecek ve bu da daha fazla kelime kullanmanızı sağlayacaktır.

c) Bloglar ve Haberler

Ücretsiz yayın yapan haber sitelerini takip edebilir ve en azından ilgi gösterdiğiniz konularla ilgili içeriklerini okuyabilirsiniz. BBC iyi bir seçenek olabilir. Türkiye, Rusya, Fransa gibi anadili İngilizce olmayan bir ülke merkezli yayın kuruluşlarının İngilizce siteleri yerine “The Sunday Times” veya “The Times” benzeri Birleşik Krallık merkezli olanları tercih etmenizde fayda var. Haber sitelerinde her şeyi okumak ve okuduğunuz her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Fotoğraflarına, manşetlerine veya bulundukları bölüme bakıp ilginizi çeken bir içeriği okumaya çalışabilirsiniz. Gerçekten de ilginizi çektiğinde zaten anlamak için elinize sözlüğü alacaksınız.

Aynı uygulamayı bloglar için de yapabilirsiniz. Eğer modaya ilginiz varsa İngilizce yayın yapan bir moda bloğunu haftada birkaç kez ziyaret edip yazarının neler yazdığına göz atabilirsiniz. İlginizi çeken şeyler hafızada daha iyi yer edinecektir.

d) Kitap Okuma ve 3ncü Maddede Yazılanlar

3ncü maddede işlediğimiz kelime öğrenme taktikleri, belli bir süre sonra pekiştirme amaçlı da kullanılabilir. Elinize aldığınız sözlükte belli bir sıra takip ederek bilmediğiniz kelimeleri öğrenmeye devam edebilir ve bildiğinizi düşündüğünüz kelimeleri de cümleler içinde kullanarak pekiştirmiş olursunuz.

Ayrıca İngilizce kitap okumakta oldukça iyi bir yöntemdir. Dile hakimliğinize göre bir kitap seçmeye özen göstermelisiniz. Yaşınız ne olursa olsun, şayet İngilizceniz yeteri düzeyde iyi değilse bir masal veya çocuk kitabı ilk etapta ideal bir seçenek olacaktır. Diliniz ve kelime hazneniz ilerledikçe kısa öykülerden oluşan kitaplara, denemelere, romanlara, şiirlere ve hatta mesleğiniz, eğitiminiz ya da hobinizle ilgili olanlara yönelebilirsiniz.

e) Turistler

Bu madde aslında “b” maddesinde bahsettiğimizin pratiğe dönüşmüş şeklidir. Yabancı turistler gördüğünüzde selamlaşmaktan ve konuşmaktan çekinmemelisiniz. Elbette karşıdakinin sabrını da göz önünde bulundurup saygıda kusur yapılmamasını öneririz. Öte yandan “Hello” veya “Hi” gibi bir selamlaşma sözüne nasıl karşılık verdiğini, sözcükleri nasıl telaffuz ettiğini birebir duymak iyi bir pekiştirme yoludur.

Size bir soru gelirse, güler mi veya kızar mı gibi bir duyguya kapılmadan samimi şekilde yanıt vermeyi deneyebilirsiniz. Türkçe anlatmak yerine, bildiğiniz İngilizce kelimelerle anlatmaya çalışabilirsiniz. Eğer “Tabu” oynadıysanız, bir turistle iletişimi bu oyuna benzetebilirsiniz. Sınırlı sayıda kelimeyle yeni bir kelimeyi anlatma…

Ayrıca karşınızdaki turistin İngiliz olup olmamasının da bir önemi bulunmamaktadır. Dilinin iyi veya kötü olması bir yana, şayet ortak iletişim kurabileceğiniz tek dil İngilizce ise, buna gönüllü olmanızı öneririz. Yani Arap, Japon, Rus, Alman, Fransız olsa bile, ortak iletişim diliniz İngilizce ise bu önerimizi dikkate almalısınız.

f) Yurtdışı Seyahat

Yurtdışı seyahatler “b” ve “e” maddelerinin en üst seviyedeki şeklidir. Yurtdışında, özellikle yabancı dil olarak İngilizce’nin rağbet gördüğü (Malta gibi) veya direkt İngilizce’nin resmi ve anadil olduğu (İngiltere gibi) bir yere seyahat ediyorsanız, en iyi pratiği yapma şansını ele geçireceksinizdir. Henüz pasaport kuyruğunda, görevli polisle başlayacak olan diyaloğunuz ilk dersiniz olacak ve ardından devamı da gelecektir. Belki ilk birkaç diyalogda baskı hissedecek olsanız da, ardından bu duygunun ortadan kalkacağına emin olabilirsiniz.

6- Yeni Kelimeler ve Yeni Bir Dil

Yeni Kelimeler Yeni Dil
Yeni Kelimeler Yeni Bir Dil

Kelime dağarcığı ne kadar güçlü olursa, bir dile olan hakimiyette o kadar sağlam olacaktır. Cümle kuralları, soru kalıpları, zamanlar, kelimelerin (fiillerin) zamana göre değişimleri de son derece önemlidir; ancak bunların verimli şekilde kullanılabilmeleri yeni kelimeler öğrenmek ve anlamlarını doğru şekilde idrak edebilmekle mümkündür. Bir kelimenin sözlükte karşısında ne yazdığını ezberlemek yerine, burada anlattığımız öğrenme taktikleri ve pratik yapma yollarıyla pekiştirmek en sağlıklı yoldur. Bahsettiğimiz yöntemlerin tümünü birden denemek oldukça güç olacaktır; ancak en azından birer birer deneyerek kendinize en uygun olanı bulabilir ve yeni bir seviyeye ulaştığınızı düşündüğünüzde, tekrar farklı bir yola başvurabilirsiniz.

İngilizce Kelime Öğrenme yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de bu taktiklerden farklı kullandığınız taktikler varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir